Project Description

ALCOI 2017

Realitzat després d’un període d’autodiagnòstic amb mapejos barrials amb diferents sectors de la població: associacions veïnals, socials, culturals, festives, esportives, col·lectius de majors i joves dels instituts públics. Uns 400 participants van fer 602 propostes destinades a formar part dels Pressupostos Participatius. L’èxit del procés va estar en la gran quantitat i diversitat de propostes i la seua transversalitat, que implicava a totes les àrees municipals.

Comentanos tus objetivos y buscamos una solución innovadora para llevarla a cabo.

CONTACTAR AHORA