Ordenances i reglaments municipals.

Realitzem processos participatius de consulta i audiència publica prèvia per a la redacció d’ordenances municipals i reglaments. Dissenyem el procés i gestió de les pagines web i apps d’àmbit local (E-govern).

Comenta’ns els teus objectius i busquem una solució innovadora per a realitzar-la.

CONTACTAR AHORA