Project Description

Sagunto 2015-2016

Assessoria, acompanyament i disseny de l’estratègia per a la implantació del Pla Integral de Participació Ciutadana.

Comentanos tus objetivos y buscamos una solución innovadora para llevarla a cabo.

CONTACTAR AHORA